Faayilii irraa wardii

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Insert Sheet from File.


  1. Wardii qubachiisuuf qaaqa Faayilii - Bani fayyadami.

  2. Wardii saaguu barbaaddu qaaqa Wardii Saagi keessaa filadhu.

Please support us!