Cita Tarjaa

Cita tarjaa (cita fuulaa sarjaa)gara bita man'ee ka'aatt saaga.

Citni hujeeka tarjaa bifa cuquliisa dukkanaawaatiin agarsiifama.

Ajaja kana bira gahuuf...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Column Break.

From toolbars:

Icon Insert Column Break

Insert Column Break


Please support us!