Delete Page Break

Gosa cita hujeekaa haquu barbvaaddu filadhu.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Delete Page Break.


Cita tarree

Cita hujeeka tarree man'ee ka'aatii ol jiru haqa.

Cita Tarjaa

Cita hujeeka tarjaa bita man'ee ka'aatti argamu haqa.

Please support us!