ol

Qabeentoota dhuma man'eera jiraniif yoo xiqqaate hammanga filatame guuta.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


Yoo hangiin filamee tarjaa tokko qofa qabaate,qabiyyeen man'ee xiyyoo dhumaa gara gadii irraa jiru man'eewwan filamanitti garagalfama.Yoo tarjaawwan baay'een filamee,qabiyyeewwan man'eewwan xiyyoo dhumaa gara gadii irra jiru man'eewwan gubbaatti filamanittii garagalfama.

Please support us!