Mirga

Yoo xinnaate hangii tarreewwan filataman lamaa qabeentota man'ee dhuma harka bitaa irra jiraniin guuta.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Fill Cells - Right.


Yoo hangiin tarree tokkoo qofti filatame,qabeentotni Man'eewwan bitaa fagoo gara man'ee biroo filataman hundatti garagalu.Yoo tarree hedduu filatteetta ta'e,tokko tokkoon man'eewwan bitaa fagoo gara man'eewwan mirga jiraniitti garagalu.

Please support us!