Gadee

Yoo xinnaate hangii tarreewwan filataman lamaa qabeentota man'ee hangiitiin guuta.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Fill Cells - Down.


Yoo hangiin filatame tarjaa tokko qofa qaba ta'e,qabeentotni man'ee gubbaa, man'eewwan biroo hundatti garagalu.Yoo tarjaawwan hedduun filataman qabeentotni man'ee gubbaa ni garagalu.

Please support us!