Guuti

Man'ee qabeentaadhaan ofumaa guuta

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Sheet - Fill Cells.


Sajoo Yaaddannoo

Baafatni LibreOffice halqara Calc man'ee guutuuf filannoo dabalataa qaba.


Gadee

Yoo xinnaate hangii tarreewwan filataman lamaa qabeentota man'ee hangiitiin guuta.

Mirga

Yoo xinnaate hangii tarreewwan filataman lamaa qabeentota man'ee dhuma harka bitaa irra jiraniin guuta.

ol

Qabeentoota dhuma man'eera jiraniif yoo xiqqaate hammanga filatame guuta.

Bitaa

Yoo xiqaatee tarjaawwan lama qabeentoota man'ee mirgaa fagatanii argaman waliin hangii filamaneef guuta .

Wardii

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

Tarreewwan

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Baafatoota halqaraa fayyadamuun man'ee guutuu:

Please support us!