Kamshaalee

Kamshaalee Maakroo

Kamshaaleen maakroo ajajawwan maakroo uumuuf, gulaaluu fi kaasuuf fayyadan ofkeessatti qaba.

ManaKitaabaa

ManaKitaabaa gulaaluu barbaaduu filadhu. Muraan mana kitaabaa atti filtee Bu'uura IDE keessaatti agarsiisaameera.

ManaKitaabaa tarree sanduuqa

ManaKitaabaa Tarree Sanduuqa

Rogeessa

Maakroo Bu'uuraa rogeessa.erga jijjiirama irratti fiddeen booda maakroo rogeessuu barbaadda, ykn yoo maakroon akkaataalee baaqqee ykn adeemsaa fayyadamee dha.

Icon Compile

Rogeessa

Ka'insa

Maakroo isa jalqaaba kan muraa ammee kaasa.

Sajoo

Ka'insa

Dhaabi

Maakroo ammee kaasuu dhaaba.

Sajoo

Dhaabi

Ejjatoo Adeemsa

Adeemsa itti aanuu booda maakroo kaasa akkasumas dhaaba.

Sajoo

Ejjatoo Adeemsa

Ejjatoo Altokkee

Ajaja itti aanuu booda maakroo kaasa akkasumas dhaaba.

Sajoo

Ejjatoo Altokkee

Bahi

Maakroo ammee keessatti sagantaa duraatti deebi'i.

Icon Step Out

Bahi

Sarqurxa

Sagantaa sararaa keessaatti sarquxii saaga.

Sajoo

Sarqurxa

Sarqurxoota Taliiga

Sarqurxoota taliiguf qaqaa waama.

Sajoo

Sarqurxoota Taliiga

Sa'aatii Dandeessisi

Jijjiiramoota maakroo keessaa mul'isuuf sajoo kana cuqaasi.qabeentootii jijjiiramaa foddaa addaa keessaatti agarsiisaamaniru.

Sajoo

Sa'aatii Dandeessisi

Galaalee Wantaa

Opens the Objects pane, where you can view Basic objects.

Sajoo

Galaalee Wantaa

Maakroota

Qaqaa Maakroo bana.

Icon Macros

Maakroota

Muroota

Qaqaa Qindeesaa Maakroo banuuf iddoo kana cuqaasi.

Icon Modules

Muroota

GolbeeLakkuu Barbaadi

Barruu sadallaa walgitoo lamaan haguugame shoola. Qaree barruu fuuldura sadallaa banaa ykn cufaa olkaa'itii sajoo kana cuqaasi.

Icon Find Parentheses

GolbeeLakkuu Barbaadi

Madda Barruu Saagi

Madda barruu Bu'uura foddaa IDE Bu'uura keessaa bana.

Sajoo

Madda barruu saagi

Madda Akka...Olkaa'i

Lakkadda maddaa kan maakroo Bu'uura filaatamee olkaa'a.

Sajoo

Madda Akka...Olkaa'i

Ka'insa

Calls an "Open" dialog to import a BASIC dialog file.

If the imported dialog has a name that already exists in the library, you see a message box where you can decide to rename the imported dialog. In this case the dialog will be renamed to the next free "automatic" name like when creating a new dialog. Or you can replace the existing dialog by the imported dialog. If you click Cancel the dialog is not imported.

Dialogs can contain localization data. When importing a dialog, a mismatch of the dialogs' localization status can occur.

If the library contains additional languages compared to the imported dialog, or if the imported dialog is not localized at all, then the additional languages will silently be added to the imported dialog using the strings of the dialog's default locale.

If the imported dialog contains additional languages compared to the library, or if the library is not localized at all, then you see a message box with Add, Omit, and Cancel buttons.

Sajoo

Import Dialog

Ka'insa

In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.

Sajoo

Export Dialog

Please support us!