CreateUnoDialog Function

Wanta bu'uraa Uno kan to'ataa qaaqa Uno yeroo sa'aa darbee isaa waamamu uuma.

Qaaqawwan mankitaabota qaaqaa keessatti ibsamu. qaaqa argisiisuuf, qaaqni "live" mankitaabaa irraa dirqama uumamuu qaba.

Fakkeenyailaali.

Syntax:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Example:


  ' Ibsa qaaqaa mankitaaba qaaqaa irraa fudhu
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' qaaqa "live" agarsiisa
  oDlgControl.execute

Please support us!