Beep Statement

Haasawaa kompiitaraatiin sagalee xaphachiisa. Sagaleen kunis sirna irratti kan hundaa'uu fi hamtaa sagalee kan siif jijjiiruu hin dandeenye dha.

caasimaa:


Beep

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Please support us!