UCase Function

Qubee xixiqqaa diraa keesaa gara qubee gurguddaatti jijjiira.

Dabalataan: Faankishinii LCase ilaali

Syntax:

UCase (Barruu akka diraatti)

Return value:

String

Parameters:

Barruu: Himata diraa kamiyyuu kan akka jijjiiramu barbaaddu dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!