Jijjiirraa ASCII/ANSI Diraatiin

Faankishinoonni armaan gadii diraawwan gara fi lakkaddaa ASCII ykn ANSI irraa jijjiiru.

Asc Function

Gatii ASCII (American Standard Code for Information Interchange) arfii jalqabaa himata diraa keessaa deebisa.

Chr Function

Arfii kan lakkadda arfii ibsameen walmadaalan deebisa.

Str Function

Himata lakkoofsaa gara diraatti jijjiira.

Val Function

Diraa gara himata lakkoofsaatti jijjiira.

CByte Function

Diraa ykn himata lakkoofsaa gara baayitii akaakuutti jijjiira.

Please support us!