IsMissing Function

Faankishiniinichi ulaagaa dirqaaleetiin waamamuu isaa qorata.

Dabalataan: Dirqaalee ilaali

caasimaa:


IsMissing( ArgumentName )

Ulaagaalee:

MaqaaQajeelfamaa: maqaa qajeelfama dirqaalee ti.

IsMissing returns True if no value has been passed for the ArgumentName; otherwise, it returns False.

Dabalataan Fakkeenyawwan ilaali.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Please support us!