Global keyword

Jijjiiramaa ykn waraantoo sadarkaa hundataatti gareessa( kunimmoo karqurxa ykn faankishinii keessa miti),kanaaf jijjiramaa fi waraantoon mankitaabaa fi moojulii tursa ammaaf jiran eeyyamamoo dha.

caasimaa:


Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Fakkeenya:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Please support us!