IsNumeric Function

Lakkoofsa ta'uu himataa basdaada. Yoo himatni lakkoofsa ta'e, faankishinichi dhugaa deebisa; yoo ta'uu baate ammoo soba deebisa.

caasimaa:


IsNumeric (Var)

Gatii deebii:

Boolean

Ulaagaalee:

Var: Himata kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Please support us!