IsNull Function

Yoo jijjiiramaan gatii addaa Null qabaate,jijjiiramaan kan deetaa hin qabne ta'uu isaa agarsiisudhaan, basdaada.

caasimaa:


IsNull (Var)

Gatii deebii:

Boolean

Ulaagaalee:

Var: Jijjiiramaa kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha. Yoo gatiin jijjiiramaa ni jira ta'e, faankishinichi dhugaa deebisa; Yoo hin jiru ta'e ammoo soba deebisa.

Null -Gatiin kun akaakuu cita deetaa qabiyyeewwan sirrii hin taaneef fayyada.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:


Sub ExampleIsNull
Dim vVar As Variant
    MsgBox IsNull(vVar)
End Sub

Please support us!