IsError Function

Yoo jijjiiramaan gatii dogoggoraa qabaate basdaada.

caasimaa:


    IsError (Var)
  

Gatii deebii:

Bool

Ulaagaalee:

Var: Jijjiiramaa kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha. Yoo jijjiiramaan gatii dogoggoraa qabaate, faankishinichi dhugaa deebisa; Yoo dogoggora hin qabaatne ammoo soba deebisa.

Please support us!