CVar Function

Himannoo diraa ykn himannoo lakkoofsaa gara himannoo addaba'aatti geeddari.

caasimaa:


CVar(Expression)

Gatii deebii:

Addaba'aa.

ulaagaa:

Himannoo:Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu geeddaruu barbaadde.

Please support us!