CDec Function

Himannoo diraa ykn himannoo lakkoofsaa gara himannoo kurniyeetti geeddari.

caasimaa:


CDec(Expression)

Gatii deebii:

lakkoofsa kurniyee.

ulaagaa:

Himannoo:Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu geeddaruu barbaadde.

Please support us!