CCur Function

Himannoo diraa ykn himannoo lakkoofsaa gara himannoo mahaallaqaatti geeddari.Qubannaan gitoo biyyaa addaan baasaa kurnayee fi mallattoo mahaallaqaaf fayyade.

Syntax:


CCur(Expression As Variant) As Currency

Return value:

Mahaallaqa

Parameters:

Expression: Any string or a numeric expression that you want to convert to a number.
CCur(EMPTY) returns 0.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

6 Guutinsa darbaa 6 Guutinsa darbaa

Example:


  Sub CCur_example
      Print CCur( expression := 145.279 * "654" )
      Print CCur( -258.0421E+02 )
  End Sub

Please support us!