Ballaccee Himannoo

Faankishiiniin kun ballaccee aligeebiraa himannoo lakkofsa deebisa.

Sgn Function

Lakkoofsa itergaa gidduu -1 fi 1 deebisi yoo lakkofsi faankishiniitti darbu poozatiivii, nageetivii, ykn zeeroo ta'u agarsiise.

Please support us!