Shallaggii iskuweer ruuttii

Iskuweer ruuttota shallaguuf faankishinii kana fayyadami.

Sqr Function

Iskuweer ruuttii himannoo lakkofsaa shallagi.

Please support us!