Faankishinoota Eksipooneenshaalii fi Logaarizimii

Bu'uurri LibreOffice Faankishinoota Eksipooneenshaalii fi Logaarizimii armaan gadii deeggara.

Exp Function

Logaarizimii uumamaa bu'uura olkaasuu paaworii(e = 2.718282)deebisa.

Log Function (BASIC)

Logaarizimii uumamaa kan lakkoofsaa deebisaa.

Please support us!