Faankishinoota Triigoomeetrikii

Faankishiinoonni tiriigoomeetirikii armman gadii bu'uura LibreOffice keessatti deeggaramu.

Atn Function

Faankishiniin tiriigoomeetirikii himannoo lakkofsa aarkitaanjantii deebisa.Gatiin deebii isaa gidduu -Pi/2 fi +Pi/2 ti.

Cos Function

Kofa kosaayinii shalagi.Kofni raadiyaaniin ibsama. Gatiin isaa gidduu -1 fi 1 dha.

Sin Function

Sayiinii kofa deebisi.Kofni raadiyaaniin ibsama.Gatiin gidduu -1 fi 1 oola.

Tan Function

Taajantii kofaa murteessi.kofni raadiyaaniin ibsama.

Please support us!