Mod Operator

haftee hiruu intiijarii deebisu

caasimaa:


Result = Expression1 MOD Expression2

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Bu'aa: Lakkoofsi jijjiramaa kamuu bu'aa qoyyaba MOD qabu.

Himannoo1, Himannoo2: Himanno lakkofsa hiruu barbaadde.

Fakkeenya:


Sub ExampleMod
  print 10 mod 2.5 REM returns 0
  print 10 / 2.5 REM returns 4
  print 10 mod 5 REM returns 0
  print 10 / 5 REM returns 2
  print 5 mod 10 REM returns 5
  print 5 / 10 REM returns 0.5
End Sub

Please support us!