"/" Operator

Gatii lama hiraa.

caasimaa:


Result = Expression1 / Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: gatiin lakkofsa kamu bu'aa hiruu qabu.

Himannoo1, Himannoo2: himannoo lakkofsa kamuu hiruu barbaaddu.

Fakkeenya:


Sub ExampleDivision1
    Print 5 / 5
End Sub
 
Sub ExampleDivision2
Dim iValue1 As Integer
Dim iValue2 As Integer
    iValue1 = 5
    iValue2 = 10
    Print iValue1 / iValue2
End Sub

Please support us!