Sirna Guyyaa fi Yeroo

Himoonni fi faankishiniin armaan gadii sirna guyyaa deebisu ykn olkaa'u.

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

Sirna guyyaa fi yeroo ammaa akka gatii Date ti deebisi.

Time Function

Faankishinin kun sirna diraan yeroo ammaa haala kanaan "HH:MM:SS" deebisa.

Timer Function

Gatii lakkoofsa sekandii giddugaleessa halkaniitii eegalee jiru deebisi.

Please support us!