Minute Function (BASIC)

Gatii daqiiqaa sa'aa kan eenyummaa yeroo waliin wal gitu deebisi kan timeserial fi timeValue dhaan maddu.

Syntax:


    Daqiiqaa(Lakkoofsa)
  

Return value:

intergaa

Parameters:

Lakkoofsa: Himamsa numerikii kan gatii eenyumaa yeroo daqiiqaa deebisuuf nu garagaaru of keessaa qabu.

Fankishinin kun faallaa TimeSerial faankishiniiti .Kan inni deebisu sa'aatii meeqa akka ta'e kan TimeSerial ykn kan TimeValue ti. Fakkeenyaaf, himamsa:


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

gatii 30 deebisi.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Example:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Daqiiqaan amma "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Please support us!