Eof Function

Yoo qareen faayilii dhuma faayilichaa irra gahe murteessi.

Syntax:


Eof (intexpression As Integer)

Return value:

Bool

Parameters:

Intexpression: Himannoo itergaa kamiyyuu kan baay'ina faayilii banamee qoratu.

Gara naqa darbettii yommuu dhuftu dhuma faayilii irratti dogogora hanbisuuf EOF fayyadami. Yoo naqa ykn hima argannaa fayilii irra dubbisuuf fayyadamtu faayiliin qaree baay'ina lakkofsa baayitii dubbifameen ola'ana.Yoo dhumni faayilii dhaqabame,EOF gatii "Dhugaa"(-1) deebisa.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa

Example:

Please support us!