FreeFile Function

Faayilii banameef lakkoofsa faayilii itti aanuun argamu deebisi. Lakkoofsa faayilii kan duranuu faayilii ammee banameen hin gargaaramne gargaaramuun faayilii banuuf faankishinii kannatti gargaarami.

Syntax:


FreeFile

Return value:

intergaa

Parameters:

Faankishiniin kun hima baname duratti hatatamaan gargaara.Faayiliin Duwwaan lakkoofsa faayilii itti aanee argamu deebisa, garuu faallaa hin godhu.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

67 Faayiloota hedduu 67 Faayiloota hedduu 67 Faayiloota hedduu

Example:

Please support us!