Faankishinoota I/O Faayilii

Faayiloota (data) itti gargaaraman ibsame uumuu fi to`achuuf Faankishinoota I/O Faayilii gargaarami.

Faayiloota "walmadaala" uumuuf akka ni tajaajilan faankishinoota kan gargaarami, achiis kuusaa tokko tokko olkaa`uu fi dabalataan lakkoofsa kuusaa isaaniin fe`uun ni danda`ama.Faankishinootni I/O Faayilii odeeffannoo kan akka hammamtaa faayilii,qindaa`inoota xurree ammee, yookiin uumuu guyyaa faayilii yookiin galoolee kennuudhaan faayiloota to`achuuf gargaara.

note

The ScriptForge library in LibreOffice 7.1 introduces the FileSystem service with methods to handle files and folders in user scripts.


Banuu fi Cufuu Faayiloota

Faankishinoota Faayilii naqa/Bahaa

Faayiloota Taliiguu

Faankishinii fi hima faayilii taliiguuf asitti ibsameera.

Please support us!