Halluu faankishinoota

kutaan kun faankishinii sa`atii darbee halluuwwan ibsuuf gargaaran hiika.

Blue Function

Returns the blue component of the specified composite color code.

Green Function

Returns the Green component of the given composite color code.

Red Function

Returns the Red component of the specified composite color code.

QBColor Function

Lakkadda halluu RGB kan akka gatii halluutti darbu tartiiba MS-DOS keessaa cirna saganteessuu irratti hundaa`uudhan deebisi.

RGB Function

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components.

RGB Function [VBA]

Returns a Long integer color value consisting of red, green, and blue components, according to VBA color formula.

Please support us!