Faankishinii naqaa argii

Kutaan kun faankishinoota sa`atii darbee naqaa argii too`achuuf gargaaran ibsa.

InputBox Function

Proompitii qaaqa iddoo fayyadamaan barruu naqu agarsiisi.Naqaan gara jijjiiramaatti ramadameera.

Please support us!