Faankishinoota Agarsiisi

Kutaan kun Faankishinoota Sa`atii Darbee bahaa odeeffannoof kan argii agarsiisu ibsa.

MsgBox Statement

Sanduuqa qaaqa ergaa ofkeessaa qabu agarsiisi.

MsgBox Function

Sanduuqa qaaqa ergaa ofkkeessaa qabu agarsii akasumas gatii deebisi.

Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

Please support us!