GolbeeLakkuu Barbaadi

Barruu sadallaa walgitoo lamaan haguugame shoola. Qaree barruu fuuldura sadallaa banaa ykn cufaa olkaa'itii sajoo kana cuqaasi.

Icon Find Parentheses

GolbeeLakkuu Barbaadi

Please support us!