Sarqurxa

Sagantaa sararaa keessaatti sarquxii saaga.

Sarqurxni qabdoo qaree irratti saagame. Sagantaa hiikuuf sarqurxa fayyadami osoo dogongorri hin uumamin dura. Achiin sagantaa halata Ejjatoo Baaqqee keessatti kaasuudhaan yakkimuu gochuu dandeessa hanga dogongorri uumamutti. Qabeentaa jijjiiramtoota barbaachisoo mirkaneeffachuuf sajoo Ilaali fayyadamuu dandeessa.

Sajoo

Sarqurxa

Please support us!