Rogeessa

Maakroo Bu'uuraa rogeessa.erga jijjiirama irratti fiddeen booda maakroo rogeessuu barbaadda, ykn yoo maakroon akkaataalee baaqqee ykn adeemsaa fayyadamee dha.

Icon Compile

Rogeessa

Please support us!