Sarqurxa Taliigaa

Dirqalaalee sarqurxaaf ifteessi

Sarqurxa

Lakkoofsa sarara sarqurxa haaraaf saagi, itti aansuundhaan Haaraa cuuqaasi.

Kakaasi

Sarqurxa ammee kakaasi yookiin kakaasuu dhiisi.

Lakkoofsa Darbii

Specify the number of loops to perform before the breakpoint takes effect.

Haaraa

Lakkoofsa sarara ifteessame irratti sarqurxa uumi.

Haqi

Sarqurxa filame haqi.

Please support us!