Tartiibaa Bilbilaa Foddaa (Bilbiloota)

Tartiibaa Bilbilaa sagantaa hojjoomuu adeemsaa fi fankishinii tartiibaa torgiif ni heeyyama. Adeemsii fi fankishiniin gad gara oliitti fankishinii yookiin adeemsa tarree olii dhiyoo wajjiniiti.

Please support us!