Mana kitaabootaa miiltessi

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Maqaa faayilii:

Maqaa yk xurree mana kitaabaa isa miiltessuu barbaadu galchi. Tarree irraa mana kitaabaa filachu nidandeesa.

Filannoo

Akka wabiitti saagi (dubbisqofaa)

Kuusa sagantaa filatamee akka faayilii dubbis qofaatti idda'a. Kuusaan sagantaa yeroo %PRDUCTNAME jalqabdu mara irradeebi'amee fe'ame.

Mana kitaabaa jiraataa bakka buusi

Kuusaa sagantaa maqaa walfakkaataa kuusaa sagantaa ammee waliinqabu bakka buusa.

Please support us!