Iggitaa Jijjiiri

Kuusaa sagantaa filatame iggitaa waliin eega. Iggitaa haaraa galchuu nidandeeosa, yookiin iggiita ammee jijjiiri.

Iggitaa moofa

Iggitaa

kuusaa sagantaa filatameef iggitaa ammee galchi.

Iggitaa haaraa

Iggitaa

Kuusaa sagantaa filtameef iggitaa haaraa galchi.

Dhugoomsi

Mana kitaabaa filaatameef iggitaa haaraa irra deebi'i.

Please support us!