Gulaalaa Qaaqaa keessaatti Too'annoota uumuu

Qaaqa keetti too'annoota ida'uuf, meeshaalee Sanduuqa-meeshaa kan gulaalaa qaaqa BASIC fayyadami.

  1. Sanduuqa-meeshaa banuuf, xiyya sajoo Too'annoota Saagi itti aanan jiran kamshaa Maakroo irraa cuqaasi.

  2. Meeshaa kamshicha irraa, fakkeenyaaf, Qabduu cuqaasi.

  3. Qaaqicha irra, qabduucha hamma hamamtaa barbaadduutti haarkisi.

Please support us!