Qaaqa Bu'uuraa uumu

  1. Meeshalee - Maakroota - Qindeessaa Qaaqootaa erga filattee booda Haaraa cuqaasi.

  2. Enter a name for the dialog and click OK. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose Rename.

  3. Gulaali cuqaasi.Gulaalaan Qaaqa Bu'uuraa qaaqa duwwaa kan qabuu fi banuu dha.

  4. Yoo kabala Sanduuqa-meeshaa arguu hindandeenyee, xiyya sajoo Too'annoota Saagi itti aanan jiran kabala Sanduuqa-meeshaa banuuf cuqaasi.

  5. Too'annaa uumuuf, meeshaa cuqaasiitii qaaqa keessatti haarkisi.

Please support us!