For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Fleire slag skift


Fleire skift

Undermeny med ekstra rad-, kolonne- og sideskift

Set inn manuelt radskift

Ikon for manuell radbryting

Avsluttar den gjeldande linja og flytt den funne teksten til høgre for markøren til neste linje utan å laga nytt avsnitt.

Omstartstaden spesifiserer kvar neste linje skal byrja etter eit linjeskift.

Set inn manuelt kolonneskift

Ikon for manuell kolonnebryting

Set inn eit manuelt spalteskift (i eit oppsett med fleire spalter) og flytt den funne teksten til høgre for markøren til byrjinga av neste spalte. Eit manuelt spalteskift vert vist med ei ikkje utskrivbar ramme øvst i den nye spalta.

tip

Du set inn eit spalteskift ved å trykkja + Shift + Enter.


Manuelt skift

Ikon for manuell bryting

Set inn eit manuelt linjeskift, spalteskift eller sideskift der skrivemerket står.

Støtt oss!