Set inn ramme

Denne undermenyen inneheld både ein interaktiv og ein ikkje-interaktiv måte å setja inn ei ramme på.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Set inn → Ramme.


Ramme interaktiv

Set inn ei ramme ved å teikna ho med musepeikaren.

Ramme

Set inn ei ramme som du kan bruka til éi eller fleire spalter med tekst og objekt.

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Støtt oss!