Fotnote og sluttnote

Menyen inneheld kommandoar for å setja inn ein fotnote eller ein sluttnote med eller utan ekstra brukarhandsaming.

Fotnote

Set inn ein fotnote der skrivemerket er utan fleire spørsmål.

Sluttnote

Set inn ein sluttnote der skrivemerket er utan fleire spørsmål

Fotnote eller sluttnote

Set inn ei fotnote eller ei sluttnote i dokumentet. Noteteiknet vert set inn ved skrivemerket. Du kan velja om du vil bruka automatisk nummerering eller eit sjølvvald symbol.

Støtt oss!