Tekstobjektlinja

Inneheld formateringsfunksjonar for tekst i teikneobjekt. Tekstobjektlinja vert vist når du dobbeltklikkar inni eit teikneobjekt.

Skriftnamn

Vel eit skriftnamn frå lista eller skriv inn namnet på ei skrift direkte.

Du kan skriva inn fleire skrifttypar, skilde med semikolon. Dersom den første skrifttypen ikkje finst, prøver LibreOffice dei neste skrifttypane i rekkjefølgje.

Ikon

Skriftnamn

Skriftstorleik

Du kan velja mellom ulike skriftstorleikar frå denne lista, eller du kan skriva inn storleiken manuelt.

Halvfeit

Gjer den merkte teksten om til halvfeit skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i halvfeit skrift. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er halvfeit, så vert formateringa fjerna.

Icon Bold

Halvfeit

Kursiv

Gjer den merkte teksten om til kursiv skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i kursiv. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er i kursiv så vert formateringa fjerna.

Icon Italic

Kursiv

Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frå den merkte teksten.

Icon Underline

Understreka

Heva skrift

Forminskar skriftstorleiken for den markerte teksten og lyfter teksten frå grunnlinja.

Ikon

Heva skrift

Senka skrift

Forminskar skrifta for den markerte teksten og senkar ho under grunnlinja.

Ikon

Senka skrift

Venstre

Justerer avsnitta til venstre marg.

Icon Align Left

Venstrejustert

Midtstilt

Midtstiller det merkte avsnittet.

Icon Centered

Høgre

Justerer avsnitta til høgre marg.

Icon Align Right

Høgrejustert

Blokkjuster

Blokkjusterer dei valde avsnitta til begge margane. Du skal også kunna setja opp justeringsinnstillingar for den siste linja i eit avsnitt ved å velja Format → Avsnitt → Justering.

Icon Justified

Blokkjustert

Støtte for asiatiske språk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter å ha slått på støtte for asiatiske språk i → Språkinnstillingar → Språk.

Tekst frå venstre mot høgre

Vel den vassrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning frå venstre til høgre

Tekstretning frå venstre mot høgre

Tekst ovanfrå og ned

Bestemmer den loddrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning frå øvst til nedst

Tekst ovanfrå og ned

Merk alt

Merk alt innhaldet i fila, ramma eller tekstobjektet.

Icon

Merk alt

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Icon Character

Teikn

Avsnitt

Her kan du velja innrykk, avstandar, justering og linjeavstand for det valde avsnittet.

Icon Paragraph

Avsnitt

Støtt oss!