Rediger formel

Opnar Formellinja for å laga og setja inn utrekningar i eit tekstdokument.

For å bruka denne funksjonen …

Frå menylinja:

Vel Tabell → Rediger formel.

Frå sprettoppmenyen:

Vel Rediger formel.

Frå brukargrensesnittet med faner:

Vel Tabell → Rediger formel.

Frå verktøylinjer:

Ikon Rediger formel

Rediger formel

Frå tastaturet:

F2

Frå sidepanelet:

Trykk Rediger formel i området Ymse i panelet Tabell i sidepanelet Eigenskapar.


Cellereferanse

Viser kvar i ein tabell celleskrivemerket er plassert

Formel

Opnar ein undermeny som du kan bruka til å setja inn ein formel i ei tabellcelle. Plasser skrivemerket i ei tabellcelle eller på den staden i dokumentet der du vil at resultatet skal visast. Trykk på knappen Formel og vel den formelen du ønskjer frå undermenyen.

Foirmelikonet på verktøylinja for tabell

Formel

Avbryt

Tømer skrivefeltet for innhald og lukkar formellinja.

Ikon

Avbryt

Bruk

Overfører innhaldet frå skrivefeltet til dokumentet og lukkar formellinja. Innhaldet i skrivefeltet vert sett inn ved skrivemerket i dokumentet.

Ikon Bruk

Bruk

Formelområde

Lèt deg laga ein formel ved å skriva han direkte inn, eller ved å trykkja på ikonet Formel for å visa formlane i ein undermeny.

Formelområde med formel

Formelområde

Støtt oss!