Linjalar

Linjalane viser storleikstilhøva på sida, i tillegg til tabulatorar, innrykk, kantlinjer og spalter. Du kan endra alle desse posisjonane på linjalane med musepeikaren.

Du kan dobbeltklikka på linjalen for å opna dialogvindauget Avsnitt og gje direkte avsnittsformatering til det gjeldande avsnittet eller alle merkte avsnittet.

Setja tabulatorar

På linjalen, kan du setja tabulatorar for dette avsnittet eller alle valde avsnitt, med musa.

Innstilling av innrykk, margar og spalter

Du kan setja innrykk og margar for dette avsnittet eller alle valde avsnitt med musa.

Støtt oss!