Førehandsvis sida

Verktøylinja for førehandsvising av sida vert opna når du førehandsviser eit dokument.

Førre side

Gå tilbake til førre side i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon Førre side

Førre side

Neste side

Gå vidare til neste side i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon Neste side

Neste side

Gå til første sida i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon Første side

Gå til siste sida i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon Siste side

Førehandsvis to sider

Vis to sider om gongen i førehandsvisinga. Oddetalssidene vert alltid viste til høgre, og partalssidene til venstre.

Ikon To siders førehandsvising

Førehandsvis to sider

Vel kor mange sider som skal visast på ein gong. Trykk på pila ved sida av knappen for å velja kor mange rader og kolonnar med sider som skal visast.

Ikon

Førehandsvis fleire sider

Førehandsvising som bok

Merk av for denne for å visa den første sida til høgre i førehandsvisinga for utskrift. Er denne ikkje avmerkt, vert den første sida vist til venstre i førehandsvisinga.

Ikon

Førehandsvising som bok

Forstørr

Forstørr visinga av dokumentet slik at du ser det på nærare hald.

Forminsk

Forminskar slik at du ser meir av dokumentet i mindre storleik.

Skalering av førehandsvising

Vel kor mykje førehandsvisinga skal forstørrast eller forminskast.

Fullskjerm

Viser eller gøymer menyane og verktøylinjene i Writer og Calc. Trykk på Fullskjerm eller trykk på Esc-tasten for å gå ut av fullskjerm-visinga.

Ikon

Fullskjerm (i førehandsvisinga)

Støtt oss!